Giỏ hàng

Tin tức

ĐỤC THỦY TINH THỂ - BỆNH LÝ GÂY MÙ LÒA HÀNG ĐẦU

ĐỤC THỦY TINH THỂ - BỆNH LÝ GÂY MÙ LÒA HÀNG ĐẦU

Ngày: 07-12-2018 đăng bởi: Hồ Nam
Theo thống kê tại Việt Nam mù lòa do đục thể thủy tinh chiếm 66,1% các nguyên nhân gây mù lòa hai mắt trong dân số trên 50 tuổi. Riêng...
Xem thêm