Giỏ hàng

Tin tức

NƯỚC MẮT - NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG NGỜ

NƯỚC MẮT - NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG NGỜ

Ngày: 25-10-2018 đăng bởi: Hồ Nam
Nước mắt được tiết ra từ tuyến lệ. Chúng ta sản xuất ra khoảng 300ml nước mắt mỗi ngày và khoảng 115 lít nước mắt mỗi năm. Nước mắt được...
Xem thêm