Giỏ hàng

Tin tức

VỀ CƠ BẢN VIỆT NAM ĐANG KIỂM SOÁT TỐT DỊCH BỆNH

VỀ CƠ BẢN VIỆT NAM ĐANG KIỂM SOÁT TỐT DỊCH BỆNH

Ngày: 24-03-2020 đăng bởi: Hồ Nam
“Bằng nhiều biện pháp cụ thể, đến nay về cơ bản Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh” - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam báo cáo với Ủy...
Xem thêm